Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Kunnilla on lakisääteinen velvoite asettaa kuntaan vanhusneuvosto. Vanhusneuvosto voi tehdä esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten elämän ja selviytymisen kannalta. Vanhusneuvosto osallistuu ikääntymispoliittisen strategian laatimiseen, seuraa sen toteutumista ja on mukana erilaisissa kehittämishankkeissa.

Vanhusneuvoston kokoonpano  :

TehtäväVarsinainen jäsenEdustus
PuheenjohtajaHärkönen Tuulakunnan edustaja
JäsenHeiskanen Eliisaeläkeliiton edustaja
JäsenKainu Lassekunnan edustaja
JäsenLintulahti Kyöstieläkeliiton edustaja
JäsenMäkelä Sauliseurakunnan edustaja

 

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii toimistosihteeri.