Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Kunnilla on lakisääteinen velvoite asettaa kuntaan vanhusneuvosto. Vanhusneuvosto voi tehdä esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten elämän ja selviytymisen kannalta. Vanhusneuvosto osallistuu ikääntymispoliittisen strategian laatimiseen, seuraa sen toteutumista ja on mukana erilaisissa kehittämishankkeissa.

Vanhusneuvoston kokoonpano :

Tehtävä Varsinainen jäsen Edustus
Puheenjohtaja Härkönen Tuula kunnan edustaja
Jäsen Heiskanen Eliisa eläkeliiton edustaja
Jäsen Järvinen Piritta Saarikan edustaja
Jäsen Kainu Lasse kunnan edustaja
Jäsen Lintulahti Kyösti eläkeliiton edustaja
Jäsen Mäkelä Sauli seurakunnan edustaja

 

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii toimistosihteeri.