Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

 

Tehtävä Varsinainen jäsen Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä
Puheenjohtaja Esa Kyrönlahti Elina Uotila
1.varapuheenjohtaja Satu Kainu Jari-Pekka Uusisalo
Jäsen Hannu Aumanen Ossi Tamminen
Jäsen Kalevi Lahti Raimo Paakkarinen
Jäsen Tuula Lillvis Mirja K. Kainu