Oikari

Valtatien 13 varrella Kyyjärven ja Karstulan rajalla sijaitsee Oikarin kylä.  Oikarilla maasto on mäkistä ja viljavat pellot laskevat kylää halkovaan Oikarinjokeen.  Asutus on jakautunut molemmin puolin jokea.  Vuonna 1989 tehdyn rakennusinventoinnin mukaan Oikarin kylän raitti on maakunnallisesti merkittävä, sillä uudisrakentaminen on onnistuneesti sovitettu jo olemassaolevaan talonpoikaiseen rakennuskantaan.  Vuonna 2006 Oikari valittiinkin Kyyjärven vuoden kauneimmaksi kyläksi.

Oikarin luonnonvaroihin voi törmätä ympäri Pohjoismaita kyyjärveläisen betonielementtitehdas Betsetin tuotteissa, joiden valmistuksessa on käytetty Oikarinharjun soraa.