Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa annettavasta perusopetuksesta ja perusopetuksen yhteydessä annettavasta esiopetuksesta, iltapäivätoiminnasta, musiikkikoulutuksesta, kansalaisopiston toiminnasta, kunnan kirjasto- ja kulttuuripalveluista sekä nuoriso- ja liikuntapalveluista. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta luo edellytyksiä laadukkaille palveluille nyt ja tulevaisuudessa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoonpano

Tehtävä Varsinainen jäsen Varajäsen
Puheenjohtaja Jarkko Hänninen Jussi Tamminen
varapuheenjohtaja Minna Nissinen Paavo Sauramäki
Jäsen Anne Koskinen Esa Oksa
Jäsen Tanja Kyrönlahti Katriina Oinonen
Jäsen Valtter Noponen Anna-Maria Koskelo
Jäsen Ilpo Sääksjärvi Merja Paananen
Jäsen Marjatta Uusimäki Kalevi Lahti

 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii sivistys- ja hyvinvointijohtaja tai rehtori