Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kyyjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty yhteistyössä Saarijärven, Karstulan, Kivijärven ja Kannonkosken kanssa. Palveluntuottajana koko alueella toimii kuntien yhteisesti omistama Perusturvaliikelaitos Saarikka.

Saarikan palvelut on jaettu kolmeen palvelu-alueeseen:

 

Hyvinvointi ja terveys Kouluterveydenhuolto, neuvola-, perhe- ja sosiaalityön palvelut
Arjen tuki Vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen selviytymisen tuki
Terveyden- ja sairaanhoito Perusterveydenhuollon palvelut


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuuteen on koottu hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluita, kuten neuvola- ja kouluterveydenhuollon sekä perhe- ja sosiaalityön palveluita. Arjen tuen palvelukokonaisuuden tehtävänä on tuottaa palveluja vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen pärjäämisen tueksi. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuuteen on koottu perusterveydenhuoltoon liittyviä palveluita.

Nostokuva
Sosiaali- ja terveyspalvelut