Kuulutus: Kyyjärven Kämppäkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville asettamisesta

Kuulutus: Kyyjärven Kämppäkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville asettamisesta

Kyyjärven kunnanhallitus on päättänyt 19.6.2023 § 63 asettaa Kämppäkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville luonnosvaiheen kuulemista varten (MRL 62 §, MRA 30 §). Kaava-alue sijoittuu Kyyjärven kunnan luoteisosaan, sivuten Perhon kunnan rajaa. Alueelta on Kyyjärven keskustaan noin 7,3 kilometriä ja Perhon keskustaan noin 8,4 kilometriä. Kaava-alueen koko on noin 1 368 hehtaaria. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle enintään 12 tuulivoimalan rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto asetetaan nähtäville 14.8. – 13.10.2023 Kyyjärven kunnanvirastolle (Kivirannantie 4), Kyyjärven kirjastolle (Tuliharjuntie 43) sekä hankkeen verkkosivuille osoitteeseen 
https://www.skjkl.fi/Kyyjarvi/Kamppakangas/luonnos/.

Kaava-aineistoa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 13.10.2023 joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kyyjarvi.fi tai postitse osoitteeseen Kyyjärven kunta, Kämppäkankaan tuulivoimahanke, Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä asiakirjan kohtaa kommentti koskee.

Hankkeessa järjestetään ti 5.9.2023 klo 17.00–19.00 yleisötilaisuus Nopolan koululla (Koulutie 4, 43700 Kyyjärvi), jossa esitellään osayleiskaavan luonnosaineistoa sekä ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen verkkosivulle https://www.skjkl.fi/Kyyjarvi/Kamppakangas/luonnos/ sekä Kyyjärven kunnan kotisivuille (etusivulle ajankohtaista-osioon).

Lisätietoja hankkeesta antavat: 
Kyyjärven kunta (aluearkkitehtipalvelut): 
kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi, p. 044 459 8405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi 
kaavasuunnittelija Sari Peura, p. 044 459 8210, sari.peura@saarijarvi.fi 

Kaavakonsultti FCG Oy: 
Tuomo Järvinen, p. 040 753 1524, tuomo.jarvinen@fcg.fi 

Hankkeesta vastaava Myrsky Energia Oy: 
Janne Tolppanen, p. 044 278 7307, janne@myrsky.fi

Liitetiedostot