Lapset ja nuoret

Lapset ja nuoret ovat tärkeitä kuntalaisia ja heidän hyvinvointinsa on kunnalle tärkeää. Heille on tarjolla monenlaista harrastustoimintaa koulun kerhotoiminnan lisäksi yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa.