Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut on itsenäinen yksikkö, joka sopimuspohjaisesti huolehtii eri viranomaispalvelujen tuottamisesta Pohjoisessa Keski-Suomessa. Vastuukuntana toimii Viitasaaren kaupunki. Ympäristönsuojelun palvelut kattavat Viitasaaren, Pihtiputaan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Kannonkosken  ympäristönsuojelutehtävät. Isäntäkuntana on Viitasaaren kaupunki, jonka alaisuudessa toimii alueen ympäristölautakunta ja ympäristönsuojelun henkilöstö. Kivijärven, Kyyjärven ja Kannonkosken kunnan ympäristönsuojelutehtäviä yhteistoiminta-alueella hoitaa ympäristösihteeri.

Sopimuksen piiriin kuuluu ympäristöterveydenhuollon palveluiden lisäksi ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain, maa-aineslain, ulkoilulain, vesiliikennelain ja maastoliikennelain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät sekä muut kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määritellyt tehtävät.

Nostokuva
perhonen ja kukka.

Yhteystiedot

Ympäristösihteerin yhteystiedot:

Saara Lind
vs. Ympäristösihteeri
puh. 044 733 5806
saara.lind(at)viitasaari.fi
 

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalveluiden henkilöstö
 

Lisätietoja

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

Vesihuoltohanke