Myrsky Energia Oy:n kuulutus maastotutkimuksista voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi Kyyjärveltä Perhoon Elenia Verkko Oyj:n voimajohdolle

Maanmittauslaitos on 4.7.2023 päätöksellään MML 51515/03 04/2023 myöntänyt Myrsky Energia Oy:lle luvan suorittaa maastotutkimuksia voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi Kyyjärveltä Perhoon Elenia Verkko Oyj:n voimajohdolle. 


Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että tutkimukset suunnitellun voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Kyyjärven ja Perhon kuntien alueilla. Tutkittavan johtoreitin pituus on kokonaisuudessaan noin 5,6 km.

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Henning Hulden & Söner AB, Jukola 312-403-14-7, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä

15.9.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 22.9.2023.

Asia 

Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa kiviaineksen murskausta Jukolan maa-ainesalueella Pietari Brahentien varrella syys-lokakuussa 2023.

Päätöksen nähtävillä pito

Kuulutus Keski-Suomen maakuntakaava 2040

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotus asetetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti.  

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti  merkittävää tuulivoimatuotantoa ja liikenteen muutostarpeita. Lisäksi tarkastellaan hyvinvoinnin aluerakenteen elementtejä.  Maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin 28.1.2020 lainvoiman saanut Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.  

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan 12.9.2023 kokouskuulutus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 12.9.2023 alkaen klo 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla, lautakuntien huoneessa. 

Kokouksen esityslista löytyy alla olevasta linkistä, josta löytyvät myös julkiset oheismateriaalit (netistä Viitasaaren kaupungin kotisivuilta):

https://kokous.viitasaari.fi/dweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20234041

 

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Pohjoiskangas 312-403-1-237, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä

31.8.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 7.8.2023.

Asia 

Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa kiviaineksen murskausta Pohjoiskankaan maa-ainesalueella syyskuussa 2023.

Päätöksen nähtävillä pito