Kunnanviraston aukioloajat muuttuvat 1.4.2022 lukien

Kunnanviraston aukioloajat muuttuvat 1.4.2022 lukien

Kynä, laskin ja mappi pöydällä.

Kunnanhallituksen 28.3.2022 § 56 tekemällä päätöksellä kunnanvirasto on jatkossa avoinna

  • maanantaisin klo 8-16
  • tiistai-torstaisin klo 9-14
  • perjantaisin suljettu
     

Perusteluina aukioloajan muutokselle on, että nykyisin asiointi on siirtynyt miltei kokonaan sähköpostiin, puhelimeen ja sovittuihin tapaamisiin.  Virastolla käy erittäin harvoin asiakkaita, jotka eivät ilmoita etukäteen tulostaan. Aukioloaikojen ulkopuolelle on voinut sopia myös tapaamisia. Kyyjärven hallinnossa työskentelee vain muutamia henkilöitä, ja heistäkin yhä suureneva osa tulee tekemään osatyöaikaa. Työnantajan on myös työnsuunnittelussa otettava huomioon se, ettei yksintyöskentelystä aiheudu työntekijöille haittaa tai vaaraa.