KUULUTUS Vuoden 2024 Europarlamenttivaalin ennakkoäänestys, kotiäänestys ja vaalipäivän äänestys

KUULUTUS Vuoden 2024 Europarlamenttivaalin ennakkoäänestys, kotiäänestys ja vaalipäivän äänestys

ENNAKKOÄÄNESTYS
9.6.2024 pidettävän europarlamenttivaalin ennakkoäänestys kotimaassa 29.5 – 4.6.2024 välisenä aikana.

Ennakkoäänestys toimitetaan Kyyjärven kirjastossa (Tuliharjuntie 43)
 

keskiviikko klo 12.00–16.00
torstai klo 14.00–18.00
perjantai klo 12.00–16.00
lauantai klo 10.00–12.00
sunnuntai klo 10.00–12.00
maanantai klo 14.00–18.00
tiistai klo 12.00–16.00

Ennakkoäänestys Kivirannan palveluasunnoilla tapahtuu vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.


KOTIÄÄNESTYS järjestetään niille Kyyjärven kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Kyyjärven kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.


Kotiäänestystä haluavan henkilön tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16. Kotiäänestystä haluavan omaishoitajan tiedot ilmoitetaan kotiäänestäjän ilmoituksessa. Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi tai puhelimitse kunnanvirastoon 044 4597008. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita saa kunnanviraston hallinto-osastolta.


Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.


ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Vaalihuoneisto pidetään avoinna kello 9.00–20.00
Kyyjärven kunta toimii yhtenä äänestysalueena, Kyyjärven äänestysalueena,
äänestyspaikkana toimii Kivirannan palvelukeskus (Kivirannantie 4).
 

Äänestyspaikoissa on pyörätuoliasiointimahdollisuus.
 

Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunta