Kuulutus: Järviseudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset

Kuulutus: Järviseudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset

Järviseudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset on uudistettu vastaamaan nykylainsäädännön vaatimuksia ja valtakunnallisia kierrätystavoitteita.

Järviseudun jätelautakunta on kokouksessaan 9.1.2024 § 7 hyväksynyt Alajärven kaupungin, Halsuan, Kyyjärven, Lappajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.2.2024 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Jätehuoltomääräykset, perustelumuistio ja asiaa koskeva pöytäkirjanote ovat julkisesti nähtävillä niiden kuntien kunnanvirastoilla, joita määräykset koskevat. Lisäksi asiakirjat ovat nähtävillä Järviseudun jätelautakunnan internet-sivuilla https://jarviseudunjatelautakunta.fi/Järviseudun jätelautakunnan koko pöytäkirja 9.1.2024 on nähtävillä osoitteessa https://tweb.alajarvi.fi/

Järviseudun jätelautakunnan päätökseen saa hakea muutosta 4.3.2024 mennessä kirjallisella kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta:

Vaasan hallinto-oikeus vaasa.hao(at)oikeus.fi Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

PL 204, 65101 Vaasa

puh. kirjaamo 029 564 2780, faksi 029 564 2760

 

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

 

Lisätietoja antaa jätelautakunnan toimistosihteeri:

Sami Uusitalo 

040 776 8094

jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi

 

Merja Keisala

Jätelautakunnan esittelijä

 

17.1.2024

Järviseudun jätelautakunta