Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Pohjoiskangas 312-403-1-237, Kyyjärvi

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Pohjoiskangas 312-403-1-237, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä

31.8.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 7.8.2023.

Asia 

Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa kiviaineksen murskausta Pohjoiskankaan maa-ainesalueella syyskuussa 2023.

Päätöksen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 31.8.–7.10.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta julkaistaan Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa

ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806

sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi