Ilmoitus YVA-kuulutuksesta (KESELY/1452/2021) Kämppäkankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Kyyjärvi, Perho)

Ilmoitus YVA-kuulutuksesta (KESELY/1452/2021) Kämppäkankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Kyyjärvi, Perho)

Myrsky Energia Oy on toimittanut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Keski-Suomen ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee Kämppäkankaan tuulivoimahanketta ja sen sähkönsiirtoa. Hankealue sijoittuu Kyyjärven kuntaan ja sähkönsiirto Perhon kunnan alueelle.

YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämät Natura-arvioinnit. Natura-arviointien tulokset esitetään osana YVA-selostusta. Natura-arviointeja koskeva lausuntomahdollisuus annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona YVA-kuulutuksen yhteydessä suojelualueen kiinteistöjen haltijoille.

 

Kuulutus ja arviointiselostus nähtävillä

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut kuulutuksen ja arviointiselostuksen tiedoksijulkisella kuulutuksella 14.8.2023.

 

Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 14.8.2023 13.10.2023.

 

Arviointiselostuksesta on painettu kappale tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

  • Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä 
  • Kyyjärven kunta, Kivirannantie 4, Kyyjärvi
  • Kyyjärven kirjasto, Tuliharjuntie 43, Kyyjärvi 
  • Perhon kunta, Keskustie 2, Perho

 

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi