ILMOITUS KUULUTUKSESTA Kämppäkankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Kyyjärvi, Perho)

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Kämppäkankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Kyyjärvi, Perho)

Myrsky Energia Oy on toimittanut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Keski-Suomen ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kämppäkankaan tuulivoimahanketta ja sen sähkönsiirtoa. Hankealue sijoittuu Kyyjärven kuntaan ja sähkönsiirto Perhon kunnan alueelle.

Kuulutus ja arviointiohjelma nähtävillä
Keski-Suomen ELY-keskus on antanut kuulutuksen ja arviointiohjelman tiedoksi julkisella kuulutuksella12.9.2022.

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 12.9.2022 – 14.10.2022.
- Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi
- Ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/kamppakankaantuulivoimahankeYVA

Arviointiohjelmasta on painettu kappale tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:
Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Kyyjärven kunta, Kivirannantie 4, Kyyjärvi
Kyyjärven kirjasto, Tuliharjuntie 43, Kyyjärvi
Perhon kunta, Keskustie 2, Perho
Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, Alajärvi

Lisätiedot
Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi