Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Kyyjärvi camping, Kyyjärvi

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Kyyjärvi camping, Kyyjärvi

Viitasaaren kaupunki / Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi                                                                                                                                                                              

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

20.6.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 27.6.2022.

Asia

Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Kyyjärvi Campingin ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavia tapahtumia ajalla 4.6.-24.9.2022.

Päätöksen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 20.6.–27.7.2022 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

 

Lisätietoja antaa

ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806

sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi