ILMOITUS YVA-KUULUTUKSESTA Kirvesvuoren tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Kyyjärvi, Perho, Alajärvi)

ILMOITUS YVA-KUULUTUKSESTA Kirvesvuoren tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Kyyjärvi, Perho, Alajärvi)

Energiequelle Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kirvesvuoren tuulivoimahanketta ja sen sähkönsiirtoa. Hankealue sijoittuu Kyyjärven ja Perhon kuntien alueille. Sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi Alajärven sähköasemalle.

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut kuulutuksen ja arviointiohjelman tiedoksi julkisella kuulutuksella 13.6.2022.

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 13.6.2022 – 12.8.2022.
- Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset  (aluevalintana Keski-Suomi)
- Ympäristöhallinnon verkkosivulla https://www.ymparisto.fi/KirvesvuorentuulivoimahankeYVA

Arviointiohjelmasta on painettu kappale tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen
mukaan:
Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Kyyjärven kunta, Kivirannantie 4, Kyyjärvi
Perhon kunta, Keskustie 2, Perho
Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, Alajärvi

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Kyyjärven ja Perhon kunnankirjastoissa sekä Alajärven kaupunginkirjastossa.

Lisätiedot
Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi