Kuulutus Kyyjärven Kirvesvuoren tuulivoimayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kuulutus Kyyjärven Kirvesvuoren tuulivoimayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kyyjärven kunnanhallitus on käynnistänyt 4.10.2021 (KH § 144) Kirvesvuoren alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Energiequelle Oy:n kaavoitusaloitteesta. Hanke sijoittuu Kyyjärven kunnan alueelle, noin 6 km etäisyydelle Kyyjärven kuntakeskuksesta pohjoiseen. Kyyjärven kunnan kaava-alueen koko on noin 1800 hehtaaria. Hankealue ulottuu myös Perhon kunnan alueelle, minkä vuoksi hankkeesta laaditaan erilliset osayleiskaavat sekä Kyyjärven kunnan että Perhon kunnan alueille.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Kyyjärven kuntaan noin 18 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden ja maakaapeleiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kyyjärven Kirvesvuoren tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 13.6.–12.8.2022 välisen ajan kaavoitushankkeen verkkosivuilla osoitteessa https://www.sitowise.com/fi/kirvesvuoren-tuulivoimahanke-kyyjarvi. Aineisto on nähtävillä myös Kyyjärven kunnanvirastossa osoitteessa Kivirannantie 4 ja Kyyjärven kirjastossa osoitteessa Tuliharjuntie 43. Kyyjärven kunnanvirasto on suljettuna kesälomien takia 27.6. – 31.7.2022.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 12.8.2022 joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kyyjarvi.fi tai postitse osoitteeseen Kyyjärven kunta, Kirvesvuoren tuulivoimahanke, Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeessa järjestetään to 16.6.2022 klo 17.00–19.00 yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), Kivirannassa osoitteessa Kivirannantie 4. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen verkkosivulle https://www.sitowise.com/fi/kirvesvuoren-tuulivoimahanke-kyyjarvi. Yleisötilaisuuden linkkiosoite julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Kyyjärven kunta: kaavoitusjohtaja (aluearkkitehti) Ulla-Maija Humppi (lomalla 9.7.-14.8.), p. 044 459 8405, etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi ja kaavasuunnittelija Sari Peura (lomalla 18.6.-26.6. ja 16.7.-7.8.), p. 044 459 8210, etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi
Kaavakonsultti: Sitowise Oy, Jarmo Pohjola (lomalla 2.7-24.7.), p. 044 427 9778, etunimi.sukunimi@sitowise.com
Hankkeesta vastaava: Energiequelle Oy, Reea Palonen, p. 044 235 6135, palonen@energiequelle.fi