Kuulutus liikennealueiden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnosaineistojen nähtäville asettamisesta

Kuulutus liikennealueiden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnosaineistojen nähtäville asettamisesta

Ilmoitamme Kyyjärven kirkonkylän liikennealueiden asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnosaineistojen nähtäville asettamisesta MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten.

Asemakaavan muutos- ja laajennusalueet sijaitsevat Kyyjärven keskustan asemakaavoitetuilla alueilla. Muutoskohteina ovat Tuliharjuntien yleisen tien alue, alkaen Honkalehdontien risteyksestä jatkuen Ohrasaarentien risteysalueeseen asti mihin Kyyjärven asemakaava-alue päättyy, Betonitien liikennealue sekä Honkalehdontie kokonaisuudessaan. Kaduksi muutettavia yleisiä teitä on yhteensä noin 5,65 kilometriä. Suunnittelutyön tarkoituksena on muuttaa asemakaavoitetulla alueella taajaman sisäisiä liikennealueita katualueiksi.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 4.11. – 7.12.2021 Kyyjärven kunnanvirastolla (Kivirannantie 4) sekä kunnan internet-sivuilla (www.kyyjarvi.fi).

Kunnanhallitukselle osoitetut mielipiteet asemakaavaluonnoksesta tulee jättää kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa 7.12.2021 mennessä osoitteeseen Kyyjärven kunta, Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi tai sähköpostitse kirjaamo@kyyjarvi.fi.

Lisätietoja hankkeesta antavat seuraavat yhteyshenkilöt:

 Marjukka Latva-Laturi, tekninen johtaja, Kyyjärven kunta 044 459 7102, marjukka.latva-laturi@kyyjarvi.fi

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusjohtaja, Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut, 044 459 8405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Sari Peura, kaavasuunnittelija, Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut, 044 459 8210, sari.peura@saarijarvi.fi


 

Kyyjärven kunnanhallitus