Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa / Tyynelä 312-401-5-111, Kyyjärvi

Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa / Tyynelä 312-401-5-111, Kyyjärvi

Viitasaaren kaupunki /                                                                         KUULUTUS

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta                                   1.11.2021                                                                                                                                       

 

KUULUTUS

Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa / A & A Honkanen Ay (Tyynelä 312-401-5-111, Kyyjärvi)

Kuulutuksen julkaisupäivä

1.11.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 8.11.2021.

Päätös

Ympäristölautakunta 26.10.2021 § 63

Antopäivä

1.11.2021

Hakija

A & A Honkanen Ay

Asia

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus maa-ainesten ottoon ja murskaukseen Kyyjärven Oikarinharjun alueella kiinteistölle Tyynelä 312-401-5-111.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta ei myöntänyt haettua maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiseen eikä murskaukseen.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 1.11. – 8.12.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 8.12.2021.

Lisätietoja antaa

Ympäristösihteeri Nina Pimiä, p 044 7335806

sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

https://viitasaari.fi/kuulutukset/maa-aines-ja-ymparistonsuojelulain-mukainen-yhteislupa-a-a-honkanen-ay-tyynela-312-401-5-111-kyyjarvi/