Jätetaksa ja jätteenkäsittelyhinnasto 1.1.2021 alkaen

Jätetaksa ja jätteenkäsittelyhinnasto 1.1.2021 alkaen

Järviseudun jätelautakunta on kokouksessaan 15.12.2020 (§ 14) hyväksynyt jätemaksu-taksan ja jätteenkäsittelyhinnaston, jotka tulevat voimaan 1.1.2021. Jätemaksutaksassa määrätään jätemaksun perusteista.

Jätemaksutaksa ja jätteenkäsittelyhinnasto tulevat voimaan Alajärven kaupungissa sekä Halsuan, Kyyjärven, Lappajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kunnissa. Taksan ja hinnaston hyväksynyt Järviseudun jätelautakunta on edellä mainit­tujen kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen.

Järviseudun jätelautakunnan kokouspöytäkirja, jätetaksa ja jätteenkäsittelyhinnasto ovat nähtävänä 21.12.2020-28.1.2021 Alajärven kaupungin esityslistojen, pöytäkirjojen ja kuulutusten julkaisupalvelussa, johon pääsee kaupungin kotisivuilta www.alajarvi.fi.

Jätelain mukaan jätetaksaa koskevaan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään. Valitus on toimitettava 28.1.2021 mennessä Vaasan hallin­to-oikeudelle (Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA).

LISÄTIETOJA:
Järviseudun jätelautakunnan sihteeri Sirma Lampinen, (06) 2412 2282, 0400 790 642,
sirma.lampinen(at)alajarvi.fi

Alajärvellä 18.12.2020

Järviseudun jätelautakunta