Kuulutus Keski-Suomen maakuntakaava 2040

Kuulutus Keski-Suomen maakuntakaava 2040

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotus asetetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti.  

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti  merkittävää tuulivoimatuotantoa ja liikenteen muutostarpeita. Lisäksi tarkastellaan hyvinvoinnin aluerakenteen elementtejä.  Maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin 28.1.2020 lainvoiman saanut Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.  

Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 8.9.–9.10.2023 Keski- Suomen liiton verkkosivuilla keskisuomi.fi/maakuntakaava2040, jokaisessa Keski-Suomen kunnassa ja etukäteen sovittaessa Keski-Suomen liiton toimistolla (Lutakonaukio 7, Innova 2, 40100 Jyväskylä).  

Järjestämme kaavaehdotuksesta esittelytilaisuudet Teams- etäyhteyksin 13.9. ja 27.9.2023 alkaen klo 16.30. Lisätietoja ja  osallistumislinkit: keskisuomi.fi/kaavaesittelyt. 

Kaavaehdotuksesta on mahdollisuus antaa muistutus, jonka  pyydämme ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta 9.10.2023  mennessä: keskisuomi.fi/lausunto. Muistutuksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@keskisuomi.fi.  Määräajan jälkeen tulleita muistutuksia ei käsitellä.

Lisätietoja: 
Hanna Kunttu 
040 591 5901 
hanna.kunttu@keskisuomi.fi


Jyväskylässä 8.9.2023 KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAHALLITUS