Päätös erityisen kuntajakoselvityksen alueen laajentamisesta

Päätös erityisen kuntajakoselvityksen alueen laajentamisesta

Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto
Päätös 10.9.2020 VN/16723/2020

Tausta

Valtiovarainministeriö asetti 20.8.2019 kuntalain 118 §:n mukaisen Kyyjärven kuntaa koskevan arviointiryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä laissa tarkoitettu sel­vitys kunnan mahdollisuuksista turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointiryhmä ehdotti 22.1.2020 Kyyjärven kuntalaisten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi kuntarakennelain 15 §:n mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa.

Kuntarakennelain 15 §:n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asian­omaisia kuntia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä alueelle. Val­tiovarainministeriö pyysi ennen selvityksen asettamista Kyyjärven kunnalta, Kannonkosken kunnalta, Karstulan kunnalta, Kivijärven kunnalta, Perhon kun­nalta, Saarijärven kaupungilta ja Alajärven kaupungilta lausuntoa osallistumi­sesta erityiseen kuntajakoselvitykseen. Valtiovarainministeriö pyysi lisäksi em. kunnilta lausuntoa kuntajakoselvittäjästä.

Valtiovarainministeriö määräsi em. kuntien antamien lausuntojen perusteella 12.5.2020 päätöksellään kuntarakennelain 15 §:n perusteella toimitettavaksi eri­tyisen kuntajakoselvityksen Kyyjärven kunnan, Alajärven kaupungin, Karstulan kunnan, Perhon kunnan ja Saarijärven kaupungin välillä. Samalla ministeriö asetti kuntajakoselvittäjäksi HT Eero Laesterän.

Kivijärven ja Kannonkosken kunnanvaltuustojen 31.8.2020 päätökset

Kivijärven ja Kannonkosken kunnat ovat kunnanvaltuustojensa 31.8.2020 pää­töksillä esittäneet osallistumista Kyyjärven kuntaa koskevaan erityiseen kuntajakoselvitykseen.

Päätös                                 
Valtiovarainministeriö määrää 12.5.2020 asetetun Kyyjärven kunnan eri­tyisen kuntajakoselvityksen laajentamisesta siten, että selvitys toimitetaan myös Kivijärven ja Kannonkosken kunnissa.

Toimikausi

Erityisen kuntajakoselvityksen toimikausi ei muutu tällä päätöksellä. Selvitystyö päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 31.12.2020 mennessä. Esitys kuntien yhdistymisestä tulee olla toimitettuna valtiovarainministeriöön 30.4.2021 mennessä.

Muutoksenhaku
Kuntarakennelain 15 §:ssä tarkoitettuun ministeriön päätökseen, joka koskee eri­tyisen kuntajakoselvityksen määräämistä, ei kuntarakennelain 55 §:n 2 momentin mukaan saa erikseen hakea muutosta.

 

Sirpa Paatero
Kuntaministeri

Jani Pitkäniemi
Osastopäällikkö, ylijohtaja

 

Jakelu                                   Mainitut kunnat