4K tiedote kuntajakoselvityksestä 28.9.2020

4K tiedote kuntajakoselvityksestä 28.9.2020

4K-kuntaliitos

Kyyjärven, Kannonkosken, Karstulan ja Kivijärven kuntajakoselvityksen ohjausryhmän kokousti toisen kerran Kivijärvellä perjantaina 25.9.2020.  Poliittinen ohjausryhmä muodostuu 21 henkilöstä.

Kuntalaiskuulemiset päätettiin järjestää jokaisessa kunnassa viikon 44 aikana, koronavirus tilanne huomioiden. Kuntalaiskuulemisten aikataulut ovat seuraavat:

ma 26.10 klo 18:00 Kivijärven liikuntasalilla
ke 28.10 klo 18:00 Kannonkosken koululla
to 29.10 klo 16:30 Kyyjärven liikuntahallilla
to 29.10. klo 19:30 Karstulan koulun auditoriossa

Uuden kunnan nimiehdotuksia kysellään kuntalaiskuulemisten jälkeen mahdollisen yhteistyökumppanin avustuksella. Parhaat nimiehdotukset tuodaan ohjausryhmän päätettäväksi. Poliittinen ohjausryhmä on jo tehnyt päätöksen, ettei uuden kunnan nimeksi tule minkään kunnan nykyinen nimi eikä vaakuna. Tarkoituksena on perustaa kokonaan uusi kunta uudella Y-tunnuksella.

Ohjausryhmän kokouksessa käytiin läpi kuntien tällä hetkellä voimassa olevia kuntastrategioita. Taloudessa tarkasteltiin vuoden 2019 tilinpäätöksiä. Kuluva ja seuraava vuosi näyttää kaikissa kunnissa paremmalta, sillä valtio kompensoi koronasta aiheutuvia kustannuksia ja verotulojen menetyksiä korotettuina valtionosuuksina. 4K kunnissa henkilöstökulut näyttävän pienentyvän palkankorotuksista huolimatta vuodelle 2021.

Hallinto- ja tukipalveluiden osalta tarkasteltiin kulurakennetta ja henkilötyövuosia.

Sivistyksen kulurakennetta tarkasteltiin euroa per asukas näkökulmasta. Kaikissa kunnissa on nähtävissä syntyvyyden laskua, joka vaikuttaa suoraan päivähoidon tarpeeseen ja koululuokkien kokoihin.

Sote palveluissa mahdollisen uuden kunnan myötä tulee Saarikan perussopimus laatia uusiksi.

Elinkeinorakenne on aika samankaltainen kaikissa kunnissa. Alueellamme on kaksi elinkeinoyhtiötä sekä Kyyjärvellä ja Kannonkoskella yhteinen elinkeinokoordinaattori. Karstulalla ja Kyyjärvellä on tuulivoimainvestointipäätökset ja rakentaminen alkaa vuonna 2021.

Tekninen lautakunta on kaikissa muissa kunnissa paitsi Kyyjärvellä. Kyyjärvellä tekniset asiat käsitellään kunnanhallituksessa. Teknisen osaston vertailtavuus on haasteellista erilaisten rakenteiden vuoksi. Esimerkiksi ruoka- ja siivouspalvelut ovat Karstulassa keskushallinnon alla, kun ne muualla kuluvat teknisen palvelun alle. Keskustelussa todettiin, että kuntien investointiohjelma tulee laatia osaksi yhdistymissopimusta.

Käydyssä keskustelussa pohdittiin, että uusi kunta tulee vaatimaan vahvaa muutosjohtamista ja panostamista henkilöstöjohtamiseen. Nykyään kunnan työntekijöillä saattaa olla useita toimenkuvia ja henkilöt ovatkin varsinaisia ”monikärkiohjuksia”. Uudessa kunnassa saataisiin selkeämmät ja mielekkäämmät toimenkuvat sekä kattavampi varahenkilöjärjestelmä. Henkilöstön vaihtuvuus tulisi uudessa kunnassa hyödyntää täysimääräisenä.

Poliittisen ohjausryhmän tehtävä on evästää viranhaltijoiden valmistelua. Poliittisessa ohjausryhmässä ei mennä vielä syvälle henkilöstöasioihin ja -resursseihin. Henkilöstöön liittyvät asiat käydään jokaisen kunnan yhteistoimintaneuvotteluissa. Liikkeen luovutuksella henkilöstö siirretään uuteen kuntaan. Ainoastaan kuntajohtajilla on kuntalain mukaan irtisanomissuoja kuntaliitoksissa.

Seuraava kokous on Kannonkosken Piispalassa keskiviikkona 21.10.2020 klo 18:00. Aiheena on uuden kunnan rakenne ja ensimmäinen luonnos yhdistymissopimuksesta.

 

Ystävällisin terveisin,
Kyyjärven, Karstulan, Kannonkosken ja Kivijärven kunta