4K kuntajakoselvityksen tiedote ohjausryhmän kokoonpanosta

4K kuntajakoselvityksen tiedote ohjausryhmän kokoonpanosta

4K–kuntaliitosneuvottelujen poliittinen ohjausryhmä koostuu kuntien 1. puheenjohtajista sekä edustajista eri puolueista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kyyjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouko Huumarkangas ja varapuheenjohtajana Kyyjärven valtuuston puheenjohtaja Antti Tuukkanen. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Kyyjärven kunnanjohtaja Tiina Pelkonen. Ohjausryhmän tiedottajana on Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio. Kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä osallistuu poliittisen ohjausryhmän kokouksiin.

Ohjausryhmässä on edustettuina kaikki puolueet sekä henkilöstöedustajat ja kuntajohtajat kaikista kunnista yhteensä 21 henkilöä.

Kannonkoskelta:
Sanna Willman                   SDP, kunnanvaltuuston pj.
Asko Hänninen                   KESK, kunnanhallituksen pj.
Mirka Oinonen                    VIHREÄT
Jouni Hartikainen               JHL, henkilöstöedustaja
Markku Vehkaoja               kunnanjohtaja

Karstulasta:
Gunnar Muhonen               KESK, kunnanvaltuuston pj.
Toivo Poikonen                  KESK, kunnanhallituksen pj.
Terhi Simonen-Jokinen      KOK
Leevi Marila                        PS
Timo Risikko                      JUKO, henkilöstöedustaja
Pekka Kanervio                  kunnanjohtaja -* Ohjausryhmän tiedottaja

Kivijärveltä:
Eeva-Liisa Tobiasson         KESK, kunnanvaltuuston pj.
Erkki Leppänen                  KESK, kunnanhallituksen pj.
Risto Holm                          SDP
Elisa Muhonen                   JUKO, henkilöstöedustaja
Pekka Helppikangas           kunnanjohtaja

Kyyjärveltä:
Antti Tuukkanen                 KESK, kunnanvaltuuston pj. - Ohjausryhmän 2.pj
Jouko Huumarkangas        KESK, kunnanhallituksen pj. - Ohjausryhmän pj.
Lasse Kainu                       KD
Pirkko Kotanen                  JYTY, henkilöstöedustaja
Tiina Pelkonen                   kunnanjohtaja - Ohjausryhmän sihteeri

Lisäksi on sovittu, että kunnanjohtajat muodostavat keskenään hankkeen johtoryhmän. Johtoryhmä valmistelee esityksiä ohjausryhmälle ja toimii kokouksissa esittelijöinä. Johtoryhmän puheenjohtajana ja tiedottajana toimi Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio.

Ystävällisin terveisin,

Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunta